Okolica

Ach! Jak tu pięknie

Tekst opracowany na podstawie: „Łajs – niecodzienny przewodnik turystyczny po okolicy, przyrodzie i historii” Stanisław Czachorowski

Butryny (niem. Wuttrienen), wieś położona na terenie historycznej Warmii. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od imienia pruskiego osadnika Butrym lub od domu (but – dom). Została założona na śródleśnej polanie w 1412 r. przez Kapitułę Warmińską, lokowana na prawie chełmińskim na polanie leśnej.

Co warto zobaczyć w okolicy:

  • kościół murowany pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, wybudowany w 1689 r, konsekrowany w 1724. Uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1886 r. a odbudowany został w latach 1887-1888 w stylu neogotyckim, z wykorzystaniem starych murów. wieża ukończona w 1934 r. Barokowy ołtarz pochodzi z 1681 r. W bocznym ołtarzu obraz św. Antoniego z Dzieciątkiem z XVII w. Monstrancja z XVII w. z herbem i sygnaturą Z. I. S. C. V. Relikwiarz rokokowy św. Antoniego z Korca na Wołyniu.
  • murowana kapliczka klasycystyczna z drugiej połowy XVIII wieku, zlokalizowana obok kościoła warmińska. Nieco dalej druga kapliczka z XIX w., neoklasycystyczna.
  • zabytkowy cmentarz z licznymi, zabytkowymi nagrobkami
  • droga na Przykop – piękna aleja starych drzew (głównie jesiony)

Dla rowerzystów:

  • żółty szlak rowerowy gminy Purda (Olsztyn-Zgniłocha 25 km)
  • zielony szlak gminy Purda dookoła Butryn (15 km)

Ważniejsze jeziora w okolicy:

  • Łańskie, Kośno, Gim